Redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun

Obaveštavamo članove kluba da će se 31.03.2019 godine sa početkom u 11 časova održati redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun sa sledećim dnevnim redom:

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
 3. Izveštaj o radu
 4. Finansijski izveštaj za 2018 godinu
 5. Plan rada za 2019 godinu
 6. Izveštaj o radu sportskog pogona
 7. Usvajanje izveštaja o radu uprave kluba
 8. Usvajanje finansisko-materijalnog izveštaja za 2015 godinu
 9. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora za 2015 godinu
 10. Usvajanje izveštaja o radu sportskog pogona za 2015 godinu
 11. Razno